SVOBODNÝ A SUVERÉNNÍ STÁT. VYSPĚLÁ ZEMĚ A SEBEVĚDOMÍ OBČANÉ

Bráníme normální svět

Stát má sloužit lidem, ne se je snažit vychovávat. Politiky si neplatíme, aby vymýšleli nesmyslné vyhlášky a zákony. Právních předpisů má být málo, ale mají být všeobecně respektované. Stát má zaručovat základní (negativní) práva, tedy právo na život, na svobodu a na vlastnictví. V drtivé většině dalších aktivit náleží státu zdrženlivost.

Např.

 • Dostaneme peníze z našich daní k dobrým učitelům a dobrým ředitelům a necháme je pracovat.
 • Zrušíme plošnou tzv. inkluzi.
 • Zastavíme ideologickou indoktrinaci dětí ve školách.
 • Ochráníme české řidiče. Doprava musí být především rychlá a plynulá.
 • Do Ústavy zavedeme definici manželství jako svazku muže a ženy.
 • Podpoříme rodiny. Rodinu tvoří otec, matka a děti.
 • Chráníme přírodu pro lidi, nikoliv proti lidem. Aktivisté nebudou rozhodovat o kůrovci ani o občanech žijících na chráněných územích.
 • V boji s korupcí budeme tvrdě potírat organizované skupiny rozkrádající miliardy, nikoli vytvářet policejně-udavačsko-digitální stát, kde se nic nesmí.
 • Vždy budeme stát na straně řadových policistů zajišťujících bezpečí na našich ulicích.

Normální je pracovat, ne čerpat

Bohatství společnosti vzniká spontánními aktivitami svobodných lidí (a firem), nikoli regulacemi, dotacemi a přerozdělováním. Daně mají být nízké a přehledné. Zrušíme zbytečné a nefunkční či vyloženě nebezpečné instituce a úřady. Budeme dlouhodobě a radikálně snižovat výdaje státu.

Např.

 • Zjednodušíme daňový systém a některé daně zrušíme.
 • Snížíme zdanění práce. Za všech okolností se musí vyplatit pracovat, nikoli čerpat dávky.
 • Zjednodušíme sociální systém. Sociálních dávek má být málo a jejich systém přehledný. Stát má sloužit jako poslední záchranná síť, když selže vše ostatní.
 • Zrušíme dotace ze státního rozpočtu pro politické neziskovky.
 • Zastavíme dotace velkým korporacím.
 • Nebudeme poskytovat zahraničním firmám investiční pobídky.
 • Budeme podporovat české firmy doma i v zahraničí.
 • Naší prioritou ve výdajích budou starobní důchody. Jsou oceněním lidí, kteří pro tuto republiku pracovali.

České zájmy na prvním místě

Demokracie je národní záležitostí. Lidé musí mít možnost demokraticky kontrolovat veřejnou moc. O českých zákonech musí rozhodovat čeští politici, kteří skládají účty českým voličům. Ne nikým nevolení úředníci, aktivisté a lobbisté. Občanské svobody českých občanů jsou dnes v největším ohrožení za posledních 30 let. Náš život se odehrává v České republice, řešme české problémy a české zájmy, nikoli zájmy někoho jiného (alespoň tak jako to dělá Maďarsko a Polsko).

Např.

 • Podpoříme všechny iniciativy, jež povedou k posílení naší suverenity, respektive k rozvolnění našich vztahů s EU včetně vystoupení z EU.
 • Nepřipustíme předávání dalších pravomocí EU.
 • Občan-rodina-obec-stát jsou základní jednotky společnosti. Budeme je hájit.
 • Zrušíme desítky úřadů (nejen ombudsmana).
 • Budeme hájit svobodu slova ve veřejném prostoru. Zabráníme cenzuře názorů na Facebooku a dalších sociálních sítích.
 • Zabráníme politickým aktivitám ze zahraničí placených organizací působící v našem „neziskovém“ sektoru.
 • Naší měnou zůstane česká koruna.
 • Prosadíme, aby hlavním úkolem armády byla ochrana národní svrchovanosti a územní celistvosti.

SVOBODNÝ A SUVERÉNNÍ STÁT
VYSPĚLÁ ZEMĚ A SEBEVĚDOMÍ OBČANÉ

Hájíme slušnost, svobodu a respekt k naší zemi. Máme právo určovat svět, ve kterém žijeme. Bojujeme za Českou republiku sebevědomých občanů, ve které státní aparát občanům slouží a nevytváří zbytečné překážky. S tím se pojí i přijetí odpovědnosti každého z nás za lepší budoucnost, která vzniká naším kolektivním snažením. Podporujeme svobodné podnikání za rovných a férových podmínek, soukromý majetek považujeme za nedotknutelný. Zároveň pokládáme za nevyhnutelné obnovit naši zemi zasaženou pandemií covid-19.

Jsme jediná skutečná pravice.