Program pro Olomoucký kraj a pilíře

Stáhněte si celý program jednoduše do mobilu, tabletu či notebooku

BRÁNÍME NORMÁLNÍ SVĚT
NORMÁLNÍ JE PRACOVAT, NE ČERPAT
ŽIJEME V ČESKÉ REPUBLICE

Naše programové pilíře

Vraťme lidem jejich zemi

Podrobný popis programových pilířů a programu pro Olomoucký kraj si můžete stáhnout přímo do mobilu, tabletu či počítače.

S Vašimi osobními údaji vždy zacházíme s respektem a péčí. Odesláním souhlasíte s OOÚ a GDPR

Bráníme normální svět

Školství

Vláda rezignovala na vzdělání v České republice. Inkluze, distanční výuka i bez pandemie, zrušení známkování u maturit. Vrátíme do školství důslednost a zdravý rozum. Znalosti průměrného žáka se musí zvyšovat a stát je musí kontrolovat.

Dostaneme peníze z našich daní k dobrým učitelům a dobrým ředitelům a necháme je pracovat.

Zrušíme plošnou tzv. inkluzi.

Zastavíme ideologickou indokrtinaci dětí ve školách.

Ochráníme české řidiče. Doprava musí být především rychlá a plynulá.

Do Ústavy zavedeme definici manželství jako svazku muže a ženy.

Podpoříme rodiny. Rodinu tvoří otec, matka a děti.

Chráníme přírodu pro lidi, nikoli proti lidem. Aktivisté nebudou rozhodovat o kůrovci ani o občanech žijících na chráněných územích.

V boji s korupcí budeme tvrdě potírat organizované skupiny rozkrádající miliardy, nikoli vytvářet policejně-udavačsko-digitální  stát, kde se nic nesmí.

Vždy budeme stát na straně řadových policistů zajišťujících bezpečí na našich ulicích.

Normální je pracovat, ne čerpat

Práce a ekonomika

Ceny u nás rostou skoro nejrychleji v Evropě. Snížíme zdanění práce, aby lidem zůstalo více peněz v peněženkách. Podpoříme ty, kteří pracují a platí daně a živí tuto republiku. Normální je pracovat, ne čerpat dotace a dávky.

Zjednodušíme daňový systém a některé daně zrušíme.

Snížíme zdanění práce. Za všech okolností se musí vyplatit pracovat, nikoli čerpat dávky. 

Zjednodušíme sociální systém. Sociálních dávek má být málo a jejich systém přehledný. Stát má sloužit jako poslední záchranná síť, když selže vše ostatní.

Zrušíme dotace ze státního rozpočtu pro politické neziskovky.

Zastavíme dotace velkým korporacím.

Nebudeme poskytovat zahraničním firmám investiční pobídky.

Budeme podporovat české firmy doma i v zahraničí.

Prioritou ve výdajích budou starobní důchody. Jsou oceněním lidí, kteří pro tuto republiku pracovali.

České zájmy na prvním místě

Podporujeme domácí

Podpoříme a ochráníme české firmy a zemědělce. Zvýhodníme české firmy při státních zakázkách. Peníze z našich daní nesmí končit v zahraničí! Základem našeho hospodářství musí být v dlouhodobém horizontu český kapitál a české subjekty.

Vrátíme náš vztah k EU před Lisabon. Český parlament nesmí být jen podřízeným orgánem schvalující zákony napsané někde jinde.

Nepřipustíme předávání dalších pravomocí EU

Občan-rodina-obec-stát jsou základní jednotky společnosti. Budeme je hájit.

Zrušíme desítky úřadů (nejen ombutsmana).

Budeme hájit svobodu slova ve veřejném prostoru. Zabráníme cenzuře názorů na Facebooku a dalších sociálních sítích. 

Zabráníme politickým aktivitám ze zahraničí placených organizací působícím v našem "neziskovém" sektoru.

Naší měnou zůstane česká koruna.

Prosadíme, aby hlavním úkolem armády byla ochrana národní svrchovanosti a územní celistvosti.

Program pro Olomoucký kraj a pilíře

Stáhněte si celý program jednoduše do mobilu, tabletu či notebooku