Podobné kauzy zamořují zdejší politický prostor

9.1. 2023551x

Stanovisko Trikolory k osvobozujícímu rozsudku v kauze Čapího hnízda

Chybou není, že se kauza Čapího hnízda ocitla před soudem, neakceptovatelné je, že orgány činné v trestním řízení tento banální případ řeší tolik let. A pokud se státní zástupce po vynesení rozsudku Městského soudu v Praze odvolá, zdaleka ještě nekončí.

Zároveň je zcela nezpochybnitelné, že podobné kauzy zamořují zdejší politický prostor, neboť politika se namísto souboje idejí a politických programů stává kolbištěm, ve kterém se hraje o to, koho se podaří více kriminalizovat.

Spravedlnost, má-li být účinná, musí být také přiměřeně rychlá.

Největším poučením z kauzy Čapího hnízda je konstatování, že systém účelových dotací – a o tom eurounijním to platí dvojnásob – je čiročiré zlo, které nejenom že ničí volnou podnikatelskou soutěž, ale ve svém důsledku je doslova živnou půdou pro kriminalitu.

Komentáře