COVID PASS nemá logiku. Spíš kamarád s výhodami, než plnohodnotný partner!

18.3. 20211417x

Trochu to připomíná návštěvu s malým dítětem u lékaře. Za očkování dostane obrázek, jako bolestné. Dospělé by asi něco podobného neuspokojilo, ale takový COVID PASS… To už je motivace! Jenom si představte ty výhody: můžete bez problémů na dovolenou k moři, v zimě na lyže do Alp, není vám zapovězeno kino, divadlo ani fotbal, natož pak si skočit ‚na jedno‘. Že se ale stát, potažmo EU, znovu zbavuje odpovědnosti a jeho kontroly za svůj výmysl přenáší tu na cestovky, tu na majitele restaurací, kterým se podaří přežít, snad aby na ně byla další páka, když už jim bude umožněno opět otevřít…

Stačí se ale jenom trochu kriticky zamyslet a je zřejmé, že ‚průkaz lepšího člověka‘ nemá žádnou logiku. Tedy kromě motivace k samotnému aktu očkování, na němž je politicky eminentní zájem. Samozřejmě. Rozhodnutí nechat se očkovat je, či spíš mělo by být, věc každého. O tom nelze diskutovat. Chránit si své zdraví je prioritou. Měla by ale být ponechaná svobodná volba, zda si ho chce člověk chránit tím, že se nechá očkovat nebo naopak je pro něj zdravotně přijatelnější se očkovat nenechat. Toť vše!

Oficiálně se přiznává, že samotné očkování neochrání před opakovanou nákazou, příslibem je ale lehčí průběh nemoci. Což se zatím nedá jednoznačně prokázat, protože samotný vývoj vakcín neprošel dostatečným časovým intervalem. Ale budiž! Nezavdává to ale nejmenší důvod očkované nadřazovat nad ostatní, kteří se k vakcinaci z pohledu ochrany svého zdraví staví rezervovaněji. Pokud ovšem není smyslem zarazit ještě hlouběji klín v rozdělení společnosti. I očkovaný může být nositelem viru, který lze dál přenášet. Možná paradoxně zmiňovaný lehčí nebo bezpříznakový průběh by tomu mohl daleko víc napomáhat, protože na sebe neupozorní a může se dál tiše šířit. Přesto má mít privilegia, jimiž budou jiným upírána? Jenom připomeňme, jak testování musí podstupovat i ti, kteří nemají žádné příznaky COVID-19.

Alarmující je také přístup k vedlejším účinkům očkování, které jsou v poslední době spojovány také s následnými úmrtími. Jde tedy konkrétně o vakcínu AstraZeneca. Zatímco i velké evropské státy z těchto důvodů očkování zmiňovanou vakcínou zastavují, u nás ministr Blatný razí cestu, že se bude očkovat do té doby, dokud se negativní účinky neprokážou. Udělil tak jistou presumpci neviny. Samozřejmě, může jít o planý poplach, můžou v tom sehrát svoji roli také konkurenční boje. Může ale také jít o vážnou věc, která už v momentě aplikace látky nejde vzít zpět. K pozastavení očkování jistě nedochází pro nic za nic a bylo by minimálně etické počkat, než se celá věc vysvětlí. Místo toho se AstraZeneca distribuuje ve velké míře k praktickým lékařům, kde se jí očkují senioři v nejohroženější věkové skupině.

Na jedné straně se případy vedlejších účinků viditelně bagatelizují, na straně druhé, pokud jde o úmrtí spojená s COVID-19, jsou do této kategorie započítávány i případy, kdy koronavirus nemohl mít na úmrtí prokazatelně žádný vliv. Což stejný ministr Blatný už dříve sám potvrdil. Neustálé předkládání covidových statistik, které ovšem mnohdy v rozložení na jednotlivé segmenty dohromady nesedí (na Slovensku už před měsícem veřejně přiznali, že data, která se schází k vyhodnocení, jsou natolik rozporuplná, že z nich nejde dělat žádné relevantní závěry; pokud by to uměli u nás lépe, jistě by se rádi přiučili), má také svůj efekt. Aniž by se dalo spekulovat, že plánovaný. Udržováním permanentního pocitu ohrožení se zvyšuje počet těch, kteří jsou ochotni se nechat naočkovat. Což by v opačném případě nepochybně vedlo ke snižujícímu se zájmu o vakcinaci. Pokud se k tomu ještě přidá ‚pro sichr‘ malý bonusek v podobě COVID PASSu, má přesvědčovací mašinérie stále potřebné grády.

Komentáře