Demonstrace předložila jasné argumenty pro návrat dětí do škol bez omezení

6.9. 2021177x

Nedělní (5. 9. 2021) demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze v projevech pozvaných odborníků dala jednoznačné argumenty, proč by se nemělo otálet se zrušením omezujících opatření plynoucích z COVID-19 v souvislosti se začátkem školního roku. Ať už jde o hledisko pedagogické, spojené se samotným systémem výuky při rozdělování žáků na očkované + testované a ostatní. Další pohled je zdravotnický, tedy samotný fakt dopadu koronaviru na děti, neméně podstatné je i ekonomické zhodnocení v poměru nákladů na testování žáků a reálný ‚přínos‘ v odhalené pozitivitě. O hrozbě případného dalšího uzavření škol ani nemluvě. Ani jedno kritérium nezavdává logický důvod k tomu, co se na začátku školního roku znovu ve školách odehrává.

Děti bez testů a roušek je také jedno z hesel, s nímž jde uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci, ve spolupráci s Manifest.cz do voleb. A nejde jen o heslo samotné, důležitý je jeho obsah a naplnění. Děti bezmezně důvěřují nám rodičům a věří, že je za každých okolností ochráníme. To, co se v souvislosti pandemickými opatřeními ve školách odehrávalo, a nyní dál navazuje, nemá obdoby. Je to pro nás naprosto neakceptovatelné!

V zájmu dětí by se dalo říct, že je dobře, že v tom nejsme sami a se stejnou snahou přicházejí i další strany, které návrat dětí do škol mají ve svém volebním programu. Zabránit dalšímu plošnému zavírání škol chtějí například také lidovci. V jejich případě jde ale spíš o líbivou rétoriku než skutečný zájem. Pokud by to tak bylo, nenapomáhali by plošnému uzavření škol udržováním nouzového stavu a následnou podporou pandemického zákona, čímž se alibisticky zbavili odpovědnosti, neboť o prodlužování nouzového stavu už nebylo dál třeba hlasovat.

K nápravě se dalo také přispět podporou návrhu na zrušení stavu pandemické pohotovosti. ODS se holedbá tím, že měla takový návrh připravený. Nicméně na jednání v parlamentu se neobjevil a tzv. demoopozice se k návrhu, který Trikolora předložila, postavila odmítavě. Jde tedy o skutečnou snahu něco změnit nebo o pouhé politické bafuňaření v tom smyslu, že pokud to není ‚náš‘ návrh, nepodpoříme ho, i kdyby byl sebelepší?

Demonstrace na Staroměstském náměstí, ať už byla médii hlavního proudu prezentována jakkoliv, dala mnoho jasných argumentů v další likvidaci našeho školství v návaznosti na protiepidemická opatření NEPOKRAČOVAT! Bohužel, zájem vládních i většiny opozičních sil je asi jiný a jinde…

Komentáře