Bude se někdo zabývat klamavou reklamou v očkovací kampani?

13.6. 2021332x

Je důležité předeslat, že Trikolóra nebojuje proti očkování jako takovému. Je to svobodné rozhodnutí každého. Důležitá ale je záruka dobrovolnosti bez jakýchkoliv podmínek a omezení.

V posledních dnech se v médiích horlivě začal propírat případ z domova důchodců ve Velkých Hamrech. Tam, i přes aplikaci obou očkovacích dávek, došlo k úmrtí na COVID-19 mezi klienty. Přičemž jako možná, a vlastně jediná, příčina byla zmíněna infikace od neočkované pečovatelky. V zápětí se začalo psát o neočkovaném personálu v sociálních zařízeních jako o andělech smrti. Jak se zdá, celý tento případ přišel očkovací propagandě vlastně vhod. A bylo třeba také okamžitě začít s mediální masáží, dokud nad tím nezačnou lidi přemýšlet.

Jak už to bývá, aniž by byla doložena fakta, vynáší se soudy. Přitom jediné, co se nedá zpochybnit, je skutečnost, že ani druhá dávka vakcíny nezaručuje ochranu před COVID-19. Nic víc, nic míň! Naopak to čím dál víc celou očkovací kampaň překlání do roviny klamavé reklamy. Slibuje nesplnitelné, podává zavádějící informace…

Nepochybně se už většinou každý setkal s někým, kdo po absolvování druhé dávky nabyl pocitu neohroženosti a nesmrtelnosti. A také přesvědčení, že nemůže ani nikoho nakazit, neboť je proti koronaviru imunní. Což je samozřejmě lež, plynoucí z toho, jak je očkování mediálně prezentováno. Také případ z Velkých Hamrů i další, pokud by se o nich veřejně mluvilo, je důkazem, že vakcinace žádnou TEČKOU za COVID-19 není. Naopak vlastně nikdo nemůže ani s jistotou říct, co to přinese. Klamavost reklamy je tedy víc, než zřejmá. Očkovaní lidé přestávají být ostražití, není po nich vyžadováno dodržování pravidel, mají pocit, že už jsou za vodou. Reklama tak paradoxně přispívá ke zvyšování rizika nákazy. Přesto propagace očkování dostává velký mediální prostor a nechtěně na ni přispívají i ti, kteří ho odmítají. Ptal se jich někdo, jestli s takovým využitím daňových prostředků souhlasí?

Ale ještě zpět ke smutné události ve Velkých Hamrech, za niž, alespoň mediálně, je viněna zmiňovaná pečovatelka. Pokud bychom brali obecnou praxi, pak je nutno zmínit, že na pracovištích stále platí povinnost pravidelného testování. Z ní jsou ale vyjmuti lidé, kteří sami nemoc prodělali, a dále pak očkovaní, i třeba jen první dávkou. Přestože je už prokazatelné, že i plně vakcinovaný člověk se může nakazit a zároveň tak být i dalším přenašečem. Což nejsou nějaké konspirační dezinformace, tato skutečnost se oficiálně připouští. Není tedy možné automaticky ukazovat na viníka bez patřičného QR-kódu. I kdyby v tomto případě skutečně došlo k přenosu z pečovatelky na klienty, neznamená to, že plné očkování takovou možnost vylučuje. Přesto se média tohoto případu chopila, jako dalšího klacku na odpůrce vakcin. Omluví se alespoň někdy někdo za to, že celá kampaň je postavena na klamavé reklamě? 

Komentáře