Snížení rozpočtu obrany

19.12. 2020292x

Vzdor svému názvu je resort obrany jedním z nejzranitelnějších, co se týče rozpočtových škrtů. Snížení výdajů je problémem vždy a pro každého, ať už jde o hasiče, policii, zdravotnictví, či vzdělávání.

Chybějící prostředky se všude nějak negativně promítnou, tedy i v obraně. Při schvalování státního rozpočtu na rok 2021 si KSČM podmínila podporu vládního návrhu výrazným škrtem v armádních financích. Požadavek na snížení ve výši 10 miliard korun je spousta peněz, v plánovaném rozpočtovém schodku (320 miliard) je ale spíše marginálií.

Z pozice KSČM jde tím pádem víc o politický tah, nežli skutečnou snahu ušetřit. Úspory se hledají jinde a jinak! Tuto možnost politického ‚výpalného‘ mají bezesporu všechny strany, které u schvalování rozpočtu jsou. Je jen otázkou, kdo jí využije. Boj o voliče na korektnost nehledí. Je ale nutno přiznat, že si historicky může Ministerstvo obrany za to do jisté míry i samo. V rozjásaných 90. letech se nadšeně náš zbrojní průmysl utlumoval, razila se cesta, že nejlepší kvalifikací na ministra obrany je ‚modrá knížka‘, případně vyjmutí z branné povinnosti, tedy žena ministryně bez jakéhokoliv profesního vztahu k AČR, což samo o sobě resort devalvovalo.

Dalším kamenem úrazu byly ‚nepovedené‘ armádní zakázky. Pandury, padáky, modernizace tanků. Veřejnost na škrty v obraně tím pádem slyší a body se získávají na úkor armády snadno. Přičteme-li k tomu ještě nepříliš podporované mise, není už třeba hledat nějak složitě další argumenty. Na rozpočtovou úlitbu nakonec vládní koalice přistoupila, a zákon, na němž je postaveno další bytí vlády, byl schválen. Obratem ale ministr obrany Metnar přislíbil, že se oklikou plánované prostředky vrátí. Nicméně už to neskýtá záruku, že v plné výši, a s možností využití, jak byly původně rozpočtovány. Mohou být poskytovány ze zdrojů účelově vázaných, případně na financích může utkvět jiný politický zájem, třeba i z okruhů, které nemají s obranou nic společného. Nezbývá, než čekat, jaká bude realita. Snížením kapitoly OBRANA a následným příslibem doplnění z rozpočtových rezerv, se v tuto chvíli de facto nic nestalo. Jestli si to ale budeme moci říct i za rok touto dobou, je velkou otázkou!

Komentáře