Žijeme na Farmě zvířat? Dnešní otázky byly zodpovězeny už před 75 lety!

27.11. 20201115x

S tím, jak se mění svět kolem nás, se stále častěji připomíná román George Orwella 1984. Nicméně na sklonku II. světové války z jeho pera vzešla i jiná kniha – Farma zvířat. V autorovi samotném není třeba hledat nějakého vizionáře. Spíš je to nadčasovost jeho knih, jejichž obsah lze s úspěchem aplikovat i do dneška.

Pro ty, kteří Farmu zvířat znají, není třeba cokoliv popisovat. Ostatním snad stačí naznačit, že jde o alegorii ze zvířecí říše. Ta se sama chopila moci a vyhnala z někdejší Panské farmy majitele i s jeho rodinou a rozhodla se vládnout si sama. Z člověka si pak vytvořila úhlavního nepřítele.

Že vám to něco připomíná? Ano, ano. Jednoduše, přitom dokonale, popsaná technologie postupného získávání moci až do úplného ovládnutí kastou vyvolených, v tomto případě prasat. Porušování vlastních pravidel zpětně upravovaných tak, aby vlastně porušena nebyla, neustálé předestírání dřívějších příkoří a strašením návratu člověka na farmu, zvyšující se požadavky na podřízenost, postupné zakazování všeho, co by mohlo obyvatele farmy nějak spojovat, vnášení chaosu a nejistoty mezi zvířata, poštvávání jednoho proti druhému. Odtržení vládnoucí kliky od zbytku společnosti, přesvědčování, že pokud si někdo pamatuje nějaká pochybení vyvolených, pak si to pamatuje špatně a všechno bylo úplně jinak nebo se to vůbec nestalo. Potírání vlastního názoru, přístupnost potřebného vzdělání jenom omezenému okruhu, aby se mohli ostatní udržovat v nevědomosti, přisuzování si výhod na úkor ostatních, snaha ovládat. A nakonec opětovné spolčení vrchnosti s lidmi, tedy s dřívějšími nepřáteli. To je jenom něco málo, co známe i z dneška!

Jsme i my součástí Farmy zvířat? Jsme svědky realizace plánů na ovládnutí společnosti? Každopádně analogií, které tehdy Orwell odpozoroval z Hitlerovského a Stalinovského režimu, se dá vyčíst čím dál víc. Stačí se jenom pozorně dívat kolem.

Může si někdo říct, je to jenom knížka. To ano. Ale přečíst by si měli i ti, kteří jsou nekriticky nakloněni utužování nadřazenosti EU, omlouvají ji a hledají pro všechny dílčí kroky vysvětlení. Jak ale víme z historie, zvůle nakonec dopadá na všechny, nevybírá si!

Komentáře